In onze basketballclub horen goede afspraken gemaakt en nageleefd te worden.

Vandaar dat we graag een aantal praktische afspraken tussen spelers en coaches opstellen.

Spelers

 Zorg dat je op tijd bent voor elke training en wedstrijd. Voor de training betekent dit minstens 10 minuten voor het aanvangsuur aanwezig zijn, voor wedstrijden ben je 1 uur voor aanvang in de zaal. We dragen een shootingshirt tijdens de opwarming.

Na training en wedstrijd ruimen we alles op en laten de zaal steeds netjes achter. Afval hoort in een vuilnisbak, niet onder een bank of stoel. Dit geldt tevens voor de kleedkamer die we steeds netjes achterlaten (zowel thuis als op verplaatsing).

Er wordt 100% inzet van je verwacht, zowel op trainingen als op wedstrijden.

Respecteer de coach: luister naar zijn/haar instructies en verwittig hem/haar wanneer je een training of wedstrijd niet kan bijwonen.

Spelers die een technische fout oplopen mogen zich aan een sanctie verwachten na overleg met de coach.

Leden dragen zorg voor het materiaal van de club en de sportaccommodaties die de club gebruikt. Dat zowel op training, bij thuiswedstrijden als op verplaatsing. Het is bijvoorbeeld verboden om aan ringen of doelstellen te hangen.

Coaches

 Eis inzet van je spelers opdat ze hun uiterste best doen. Hamer op de intensiteit en snelheid van uitvoering tijdens training en op wedstrijden.

Respecteer je club en kom naar de wedstrijd in club-kledij(seniors en vrijwilligers): polo van Racing + (jeans)broek.

Eis ook van je spelers (One en Two) dat ze de juiste kledij aan hebben.

Let als coach op je taalgebruik en probeer niet te vloeken. Schelden naar spelers hoort ook niet en werkt zeker niet.

Steek geen energie in nutteloze discussies met scheidsrechters of coaches van de tegenstander. Je wendt beter je energie aan om je eigen spelers positief te motiveren en trachten te verbeteren.

-Coaches krijgen géén technische fouten. Wees op tijd voor trainingen en wedstrijden. Je bent ten laatste 15 min voor aanvang van de training in de zaal om ballen en materiaal klaar te zetten, zodat de training steeds op tijd kan beginnen. De spelers worden 10min voor de aanvang van de training klaar in de zaal verwacht. Bij wedstrijden zijn we 1 uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig in de zaal. Let er op dat je ploeg de zaal, de kleedkamer en de bar netjes achterlaat.