Jeugdbeleid

BBC Racing Brugge is een basketbalclub die zich tot doel stelt om een goede basketbal opleiding te geven aan jongens en meisjes uit Brugge en omgeving.

De club zet zijn deuren open voor jongens en meisjes vanaf de leeftijd van 5 jaar die willen ontspannen met de bal.

Gedurende de eerste jaren van de opleiding wordt er geleidelijk gewerkt naar een volwaardige 3-3 competitie, daarna wordt er gewerkt naar een 5-5 competitie waarbij we telkens sportieve ontwikkeling zoveel mogelijk laten gebeuren binnen hun leeftijdsgroep - tussen hun vriendjes.

Op 12-jarige leeftijd komen de kinderen terecht in de overgangsgroepen van Pupillen en Miniemen. Op deze leeftijd blijft het recreatief aspect primeren maar zal er mogelijks al een eerste splitsing gebeuren onder de kinderen (Landelijke en Provinciaal).

De uiteindelijke keuze voor het indelen in ploegen is afhankelijk van het beschikbare spelerspotentieel. Het is zo dat vanaf de categorie pupillen er een landelijke competitie en provinciale competitie is en in dat opzicht wordt de kans dan ook groter dat we opteren voor een indeling op basis van talent. De sportieve cel maakt ieder seizoen per leeftijdscategorie de keuze en deze wordt gevalideerd door het jeugdbestuur. In de leeftijdscategorieën - pupillen, miniemen, kadetten en junioren - zal er hoe dan ook steeds een landelijk team in competitie gebracht worden.

Landelijk spelende ploegen worden samengesteld uit meer getalenteerde spelers die ook een groter engagement kunnen en willen tonen voor de sport. Dit wil zeggen minimum 3x in de week trainen en voor sommigen zelfs meer. Landelijke ploegen spelen hun wedstrijden over het hele Vlaamse landsgedeelte.

De spelers die daar niet toe behoren kunnen verder spelen op provinciaal niveau met het gebruikelijke trainingsregime van 2 trainingen in de week en wedstrijden in de provinciale competitie.

Eens de spelers de leeftijd bereikt hebben van 16 jaar worden en zij spelen bij de Kadetten dan worden zij mogelijks reeds ingezet in de seniores competitie.

Bij de junioren hebben we opnieuw een keuze moment. In deze leeftijdsgroep trachten wij de landelijk spelende spelers door te laten stromen naar de landelijke spelende senior ploegen. De provinciaal spelende ploegen kunnen doorstromen naar de provinciaal spelende senior ploegen.

In al onze jeugdploegen werken wij met gediplomeerde trainers, waarbij wij steeds trachten een zo hoog mogelijke scholingsraad te bereiken.

Voor alle vragen van de jeugdopleiding kan u terecht bij Gunther Depauw, Algemeen Sportief Coördinator van de club en headcoach One, en als jeugdaanspreekpunt staat Stefaan Vannieuwenburg hen bij.

Sportieve cel Racing Brugge 2019-2020

Voorzitter: Bart Deckmyn 

Coach One & algemeen sportief coordinator Racing Brugge: Gunther De Pauw

Coach TWO: Stijn Bossuyt

Jeugd aanspreekpersoon: Stefan Vannieuwenburg