Huishoudelijk Reglement en gedragscode Racing Brugge Bears

Juli 2019

Binnen onze basketball club horen goede afspraken gemaakt en nageleefd te worden.

Vandaar dat we graag een aantal praktische afspraken tussen spelers, coaches, bestuursleden en ouders & supporters opstellen.

Racing Brugge streeft naar een omgeving waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht hun herkomst, achtergrond, geaardheid of sportieve prestaties.

Iedereen in de club gedraagt zich altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn. o Sportiviteit en spelplezier zijn het belangrijkste.

Er is bij Racing dan ook géén plaats voor discriminatie, racisme, homofobie, pesterijen, vandalisme, uitsluiting, enz.

Iedere vertegenwoordiger van Racing vermijdt schelden en het gebruik van dreigende taal, ook op stressvolle momenten.

We maken geen kwetsende opmerkingen, ook niet naar tegenstanders toe, fysiek geweld wordt niet getolereerd: sla, schop of duw dus nooit een ander.

Alle leden hebben respect voor de uitrusting en het materiaal: zowel van jezelf, andere sporters of van de sportclub. Diefstal hoort niet thuis ,blijf van andermans spullen af en vraag het eerst als je iets wil lenen.

Drugs en alcohol horen niet thuis in een sportclub.

Wees vriendelijk onder elkaar, geef elkaar complimenten en supporter voor iedereen.

We supporteren altijd voor onze eigen ploeg en nooit tégen een andere ploeg.

Scheidsrechters worden door ons gerespecteerd: spelers, coaches en supporters leggen zich neer bij hun beslissingen en gaan niet in discussie. Denk er aan: de ref heeft altijd gelijk (zelfs als hij/zij ongelijk heeft).

We laten iedereen meedoen en sluiten niemand uit. Nieuwelingen krijgen extra aandacht om zo snel mogelijk in het team en de club geïntegreerd te worden.

Racingers verspreiden géén roddels of (halve) geruchten, ook niet online via sociale media. Respecteer steeds de privacy van jezelf en de anderen en verspreid nooit ongevraagd foto’s of persoonlijke informatie zonder toestemming – ook niet online.

Waardevolle spullen (bv. smartphones of tablets) blijven beter thuis of stoppen we best diep weg in de sporttas.

Doe niet aan cyberpesten: schrijf of doe niets online wat je ook niet in ‘real life’zou doen.

Word jij of iemand anders toch slachtoffer van ontoelaatbaar gedrag: spreek dan het bestuur aan.

In eerste instantie kan dit je coach of ploegafgevaardigde zijn.

We zijn fier lid te zijn van de club en dragen dit ook uit: op wedstrijden (ook als supporter van senior ploegen) dragen we steeds herkenbare clubkledij: polo voor vrijwilligers en coaches en opwarmingsshirt voor spelers

Problemen?  Contacteer voorzitter Bart Deckmyn.

Voor spelers :

 • Zorg dat je op tijd bent voor elke training en wedstrijd. Voor de training betekent dit minstens 10 minuten voor het aanvangsuur aanwezig zijn, voor wedstrijden ben je 1 uur voor aanvang in de zaal. We dragen een shootingshirt tijdens de opwarming.
 • Na training en wedstrijd ruimen we alles op en laten de zaal steeds netjes achter. Afval hoort in een vuilnisbak, niet onder een bank of stoel. Dit geldt tevens voor de kleedkamer die we steeds netjes achterlaten (zowel thuis als op verplaatsing).
 • Er wordt 100% inzet van je verwacht, zowel op trainingen als op wedstrijden.
 • Respecteer de coach: luister naar zijn/haar instructies en verwittig hem/haar wanneer je een training of wedstrijd niet kan bijwonen.
 • Spelers die een technische fout oplopen mogen zich aan een sanctie verwachten na overleg met de coach.
 • Leden dragen zorg voor het materiaal van de club en de sportaccommodaties die de club gebruikt. Dat zowel op training, bij thuiswedstrijden als op verplaatsing. Het is bijvoorbeeld verboden om aan ringen of doelstellen te hangen.

Voor coaches :

 • Eis inzet van je spelers opdat ze hun uiterste best doen. Hamer op de intensiteit en snelheid van uitvoering tijdens training en op wedstrijden.
 • Respecteer je club en kom naar de wedstrijd in club-kledij(seniors en vrijwilligers): polo van Racing + (jeans)broek.
 • Eis ook van je spelers (One en Two) dat ze de juiste kledij aan hebben.
 • Let als coach op je taalgebruik en probeer niet te vloeken. Schelden naar spelers hoort ook niet en werkt zeker niet.
 • Steek geen energie in nutteloze discussies met scheidsrechters of coaches van de tegenstander. Je wendt beter je energie aan om je eigen spelers positief te motiveren en trachten te verbeteren. -Coaches krijgen géén technische fouten. Wees op tijd voor trainingen en wedstrijden. Je bent ten laatste 15 min voor aanvang van de training in de zaal om ballen en materiaal klaar te zetten, zodat de training steeds op tijd kan beginnen. De spelers worden 10min voor de aanvang van de training klaar in de zaal verwacht. Bij wedstrijden zijn we 1 uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig in de zaal. o Let er op dat je ploeg de zaal, de kleedkamer en de materiaalberging (ballenhok) netjes achter laat na training en wedstrijd (lege flessen, afval, achtergebleven kledij, ….) .

Have fun: motiveer je spelers steeds op een positieve manier.