Bestuur en Contact

Onderstaande personen zijn de leden van ons hoofdbestuur. U kan hen contacteren door op hun naam te klikken.

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Ondervoorzitter

Jeugd aanspreekpersoon

PR & Sponsoring

Overige bestuursleden

Sportieve cel Racing Brugge